Bērnu psihoemocionālā attīstība

Svarīgākais

 • Vecuma kategorijas:
  • 18+ (pieaugušie)
 • Valodas: latviešu
 • Tips:
  • vakara (17:00 līdz...)
 • Pulciņa norises vieta: Lāčplēša iela 41, Rīga

Galerija

Apraksts

Laipni aicinām visus vecākus uz bezmaksas nodarbībām “Bērnu psihoemocionālā veselība un attīstība” decembrī (6.12., 9.12. un 19.12.) par bērnu psihoemocionālo attīstību, uzturu un traumatismu! Tās pasniegs vieni no Latvijā atzītākajiem speciālistiem.

Lekcijas programma:

 • Ievads (5 min)
  – Iepazīšanās
  – Īss nodarbībā aplūkojamo tēmu izklāsts

Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem (20 min)
– Bērna attīstība pirmajā dzīves gadā
– Agrās bērnības (2-4 gadi) attīstības īpatnības
– Pirmsskolas vecumposma (4-7 gadi) attīstības īpatnības
– Bērna attīstības īpatnības jaunākajā skolas vecumā
– Attīstības īpatnības pusaudžu vecumā

Spēlēšanās. Spēļu un rotaļu loma bērna attīstībā ( 10 min)
– Rotaļu veidi, izpausmes un galvenās funkcijas bērniem dažādos vecumposmos
– Bērna kognitīvā attīstība (15 min)
– Intelektuālās attīstības stadijas (Ž.Piažē teorija): Sensomotorā stadija (un tās 6 apakšstadijas); Pirmsoperacionālā stadija; Konkrēto operāciju stadija; Formālo operāciju stadija

Bērna un vecāku emocionālās attiecības. Piesaiste. Piesaistes stili ( 15 min)
– Dž.Boulbija teorija par „drošo pamatu” un „drošo piesaisti”
– Citi piesaistes stili – ambivalentā un izvairīgā piesaiste (M.Einsvortas teorija)
– Aprūpētāja loma bērna piesaistes veidošanās procesā

Temperaments ( 15 min)
– Temperamenta jēdziens un definīcija
– Galvenās temperamenta iezīmes
– 9 temperamenta dimensijas (A.Tomasa un S.Česas teorija)
– Temperamenta tipi (sangviniķis, holeriķis, melanholiķis, flegmatiķis), to būtiskākās atšķirības
– Kam pievērst uzmanību, audzinot katra temperamenta tipa bērnu

Sociālo prasmju attīstība (15 min)
– Bērna sociālās kompetences veicināšana
– Empātijas veicināšana
– Prāta teorija (Theory of Mind)
– Bērna iekļaušanās grupā veicināšana

Pozitīva audzināšana kā bērna veselīgas attīstības pamats (15 min)
– Pozitīvas audzināšanas pamatprincipi
– Piemērotas disciplinēšanas metodes

 • Noslēgumā – diskusijas un jautājumi ( 10 min)

Karte