Programma FasTrack® Fundamentals

Svarīgākais

 • Vecuma kategorijas:
  • 1…6 (pirmskolas vecuma bērni)
  • 7…12 (sākumskolas vecuma bērni)
 • Valodas: latviešu krievu
 • Tips:
  • vakara (17:00 līdz...)
  • brīvdienās
 • Norises iespēja:
  • klātienē
  • online
 • Pulciņa norises vieta: A.Saharova iela 35, Rīga

Galerija

Apraksts

Programma FasTrack® Fundamentals ļauj izklaidējošā un interaktīvā veidā mācīt jūsu bērnam nepieciešamās prasmes, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā. Izmantojot FasTrack® mācību palīglīdzekli un mūsu metodiku, kas ir vērstas uz bērna pilnvērtīgu attīstību, programma FasTrack Fundamentals ļauj piemērot līdzsvarotu mācību pieeju attiecībā uz 3–8 gadus veciem bērniem. Mūsu sadarbību veicinošā klases vide sniedz jūsu bērnam iespēju attīstīt radošumu, sasniegt jaunus augstumus un pilnībā izmantot viņa potenciālu.
Programmas FasTrack Fundamentals ietvaros divu gadu garumā tiek sniegta izglītība, mācot 12 priekšmetus, sākot no nodarbības Radošā literatūra un beidzot ar nodarbību No ekonomikas līdz bioloģijai. Ikvienā nodarbībā jūsu bērnam būs jāpārvar izaicinājumi, balstoties uz īpaši šim nolūkam paredzētu izklaidējošu mācību plānu, kas palīdzēs raisīt mīlestību pret mācībām mūža garumā.
Jūsu bērns ne tikai apgūs stimulējošu mācību saturu, bet arī iegūs vērtīgas prasmes mācībām un panākumiem nākotnē. Mūsu unikālā mācību pieeja ir izstrādāta, īpaši balstoties uz sistēmu FasTrack®
FasTrack Fundamentals sniegtie ieguvumi :
 • Radošums – ļauj audzēkņiem izmantot viņu iztēli, lai risinātu sarežģītas problēmas.
 • Kritiskā domāšana – rosina audzēkņus analizēt un noformulēt jēdzienus un idejas.
 • Komunikācija – sniedz atbalstu audzēkņiem, lai viņi varētu noformulēt un skaidri izteikt domas.
 • Sadarbība – apvieno audzēkņus mazās komandās, lai radītu produktus un rastu risinājumus.
 • Pārliecība – sniedz drošību, lai bērni spētu pieņemt gan panākumus, gan neveiksmes.

Karte