Avio modeļu pulciņš

Svarīgākais

 • Vecuma kategorijas:
  • 7…12 (sākumskolas vecuma bērni)
  • 12…16 (pamatskolas vecuma bērni)
  • 16…18 (vidusskolas vecuma bērni)
  • 18+ (pieaugušie)
 • Valodas: latviešu krievu
 • Tips:
  • pēcpusdienas (12:00-17:00)
  • vakara (17:00 līdz...)
 • Norises iespēja:
  • klātienē
 • Pulciņa norises vieta: Rīga, Lauvas iela 8, V-214, LV-1003
Pieteikties pulciņam

Galerija

Apraksts

Avio modeļu pulciņa programma:

 1. Pirmā apmācības gada grupa ir paredzēta 2.-4. klašu skolniekiem, kuriem nav praktisko darbu speciālas zināšanu un prasmju. Nodarbības tiek veiktas 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām dienā. Kopā 128 akadēmisko stundu mācību gadā.

Programmā ietilpst pilnīga patstāvīga mesta planiera, kas ir Latvijā konstruētā lidaparāta mēroga modeļa – pus kopijas, izgatavošana.

Modeļu izgatavošanas gaitā bērni apgūst:

 • darba ar vienkāršotiem rasējumiem paņēmienus
 • apgūst veikt detaļu izkārtojumu un izgriešanu
 • centrēšanas bumbas savākšanu un uzstādīšanu
 • konstruktīvi dekoratīvā slāņa izgriešanu un tā pielīmēšanu
 • modeļu daļu fiksēšanu, tās regulēšanu, kas atļauj tai stabili atrasties gaisā

Konstatēt un novērst modeļu avārijas cēloņus. Veikt modeļu nepieciešamo remontu. Izmantot darbā instrumentus: lineāli, zīmuli, šķēri, nazi, smirģeli, termolīmēšanas iekārtu.

 1. Otrā apmācības gada grupa ir paredzēta 5.-6. klašu skolniekiem, kas izgājuši caur sākumapmācību. Tai ir noteikta ievirze, kas prasa no tiem zināmu zināšanu, prasmju un iemaņu.

Nodarbības tiek veiktas 3 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām. Kopā 192 akadēmisko stundu mācību gadā.

Programmā ietilpst motora mēroga modelēs – kontūra tipa lidaparāta pus kopijas izgatavošana, kas vadīta ar kordu vai ar RC, apgūšana pēc pedagoga vadības. Motora mēroga modelēs lidaparāta ar tilpuma fizelāžas kopijas izgatavošana, kas vadīta ar kordu vai ar RC, apgūšana pēc pedagoga vadības.

 1. Trešā apmācības gada grupa ir paredzēta 7.-8. klašu skolniekiem. Tajā skolnieki paplašina un nostiprina zināšanas aviācijas un avio modeļu tehnikā, pastiprināti studē aerodinamikas pamatus, patstāvīga modeļu konstrukcijas aprēķināšanu. Nodarbības pulciņā iepazīstina ar aviācijas specialitātēm, palīdz profesiju izvēlē, sagatavo turpmākam patstāvīgam darbam.

Nodarbības tiek veiktas 4 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām. Kopā 256 akadēmisko stundu mācību gadā.

Programmā ietilpst motora mēroga modelēs:

 • kontūra tipa lidaparāta pus kopijas, kas vadīta ar kordu vai ar RC, patstāvīgās izgatavošanas apgūšana
 • motora mēroga modelēs lidaparāta ar tilpuma fizelāžas kopijas izgatavošana, korda vai RC, pēc pedagoga vadības
 1. Ceturtā un piektā apmācības gada grupā tiek maksimāli attīstīti mācekļu radošas spējas. Apmācība notiek pēc individuāliem plāniem.

Apmācības rezultātu kontrole.

Tekošais: saruna jautājumu-atbilžu veidā, izgatavotu modeļu analīze.

Noslēguma kontrole: mini-sacensību, konkursu un izstāžu veikšana.

Karte