LIDMODELISMS

Svarīgākais

 • Vecuma kategorijas:
  • 7…12 (sākumskolas vecuma bērni)
  • 12…16 (pamatskolas vecuma bērni)
  • 16…18 (vidusskolas vecuma bērni)
  • 18+ (pieaugušie)
 • Valodas: latviešu
 • Tips:
  • pēcpusdienas (12:00-17:00)
  • vakara (17:00 līdz...)
 • Norises iespēja:
  • klātienē
 • Pulciņa norises vieta: Bauskas iela 88, Rīga

Galerija

Nav attēlu

Apraksts

Brīvlidojošie lidmodeļi.

Nodarbību laikā audzēkņi:

 • apgūst prasmes tehniskajā jaunradē, konstruktīvu domāšanu
 • apgūst darba prasmes, strādājot ar dažādiem materiāliem, lietojot sadzīvē izmantojamus instrumentus, darbarīkus un tehniku

Katrs pulciņa audzēknis izgatavo atbislstoši savām spējām dažādus lidmodeļus.

Audzēkņi piedalās dažāda mēroga valsts un starptautiskās sacensībās.

Skolotājs Viktors Rošonoks.

Uzņem dalībniekus no 8 – 25 gadiem.

Karte